Szybki samouczek

New Contacts Follow Highlighted PL Mar 2019 576x1024 - Szybki samouczek

Sprawdź, czy Twoi znajomi, którzy również mają BizMeet, pojawiają się na stronie kontaktowej BizMeet i czy Ty ich obserwujesz. Kontakty, które nie mają BizMeet nie można obserwować i nie pojawią się tutaj, ale w sekcji BizMeet Zaproś.

New Settings Raduis Highlighted PL Mar 2019 576x1024 - Szybki samouczek

W ustawieniach sprawdź, jaka odległość została wprowadzona dla promienia kontaktu (domyślnie 10 Km/Miles). Kontakty w ustawionym promieniu pojawią się na mapie. Kontakty poza promieniem kontaktu nie pojawią się. Sprawdź, czy odległość, którą ustawiłeś, jest wystarczająca, aby uwzględnić na mapie wszystkich, których chcesz zobaczyć. W razie potrzeby dostosuj odległość w górę lub w dół. .

New Map PL Mar 2019 576x1024 - Szybki samouczek

Przejdź do strony mapy w celu zobaczenia, gdzie znajdują się Twoje kontakty!

Uwaga: Telefon GPS, dane i usługi lokalizacji muszą być włączone. Muszą być włączone również aplikacje do udostępniania lokalizacji. Jeśli Twój kontakt wyłączył funkcję udostępniania lokalizacji w Ustawieniach lub w sekcji Indywidualne dane kontaktowe, nie będziesz mógł zobaczyć tego kontaktu.

Masz jeszcze pytania?

Skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej pod adresem supportbizmeet-hub.com lub prześlij swoje pytanie za pomocą formularza kontaktowego o na naszej stronie internetowej www.bizmeet-hub.com.